Scapularul Sf. Fecioare Maria de pe Muntele Carmel

Muntele Carmel este un munte biblic aproape de Nazaret. Acolo a văzut profetul Ilie ridicându-se norișorul.
Dintre primii convertiți la creștinism de către apostoli, unii s-au retras pe Carmel, au zidit un mic lăcaș de rugăciune lângă grota lui Ilie, pe locul de unde profetul a văzut nourașul. Aici cântările și rugăciunile se înălțau zi și noapte către Maica Domnului și către Fiul ei. În epoca bizantină, muntele era plin cu eremiți. Lor li s-au adăugat apoi anahoreții veniți din Occident cu cruciadele. Aceștia au organizat ordinul carmelitan în forma lui actuală [1].

Pe 16 iulie 1251 Sfânta Fecioara i-a apărut Sf. Simon Stock - superiorul carmelitanilor de atunci - care se ruga cu fervoare Maicii Domnului să-l ajute. Sf. Fecioară a coborât din Cer și i-a oferit sfântul Scapular spunându-i: "Primește, fiul meu iubit, acest Scapular al Ordinului; el este simbolul Confraternității mele și garantul unui privilegiu pe care l-am obținut pentru voi și pentru confrații Muntelui Carmel. Cei care mor devotat îmbrăcați în această haină vor fi feriți de focul veșnic. Este un semn de mântuire, o scăpare în pericol și chezășie a păcii și protecției speciale până la sfârșitul timpurilor."[2]

Adică, cei care vor muri purtând cu devotament Scapularul vor scăpa de focul iadului. Carmelitanii au început să poarte de atunci scapularul, care este o haină (scapula=umăr). Cum în secolul XII dreptul canonic prevede că cine poartă un an de zile uniforma unui ordin călugăresc este considerat călugăr sau călugăriță, cu toate consecințele, laicii, terțiarii, pentru a evita asemenea consecințe, au redus scapularul la dimensiuni mici, simbolice [1].

În anul 1317 Sf. Fecioara i-a apărut Papei Ioan XXII și a adăugat o promisiune: "Eu, Maica harului, voi coborî în Purgator în sâmbăta următoare morții lor (a Carmelitanilor) și pe cine voi găsi acolo voi elibera, așa încât să-i pot conduce către muntele sfânt al vieții veșnice."[2]
Această promisiune se numește 'privilegiu sabbatin', declarat de Papa Ioan XXII pe 3 martie 1322, și pentru primirea lui se cer trei condiții: 1) purtarea permanentă a scapularului ; 2) castitatea stării persoanei respective ; 3) recitarea zilnică a micului oficiu al Sfintei Fecioare (care poate fi înlocuit, de exemplu, cu Rozariul zilnic).[3]

Biserica a decis mai târziu ca Scapularul să poată fi purtat de toată lumea, reducându-i dimensiunile; poate lua și forma unei medalii. El nu este limitat numai catolicilor, ci este extins TUTUROR OAMENILOR. [3] Însă, pentru a fi purtat cum se cuvine trebuie înainte să fie sfințit de un preot catolic în timpul impunerii pe persoana care a cerut-o. Doar primul Scapular trebuie primit astfel. [3]

Pe 13 octombrie 1917 Sf. Fecioara la Fatima i-a dat de înțeles Luciei că dorește ca toată lumea să poarte Scapularul. "Maica Domnului la Fatima a cerut să ne consacrăm Inimii ei Neprihănite. Scapularul va fi pentru toți semnul consacrării noastre." (papa Pius XII)

Papa Ioan Paul al II-lea spunea pe 1 august 1988 în 'L'Osservatore Romano': "Prin scapular, cei devotați Sfintei Fecioare de pe Muntele Carmel își exprimă dorința să-și modeleze existența după exemplul Mariei, ca Mamă, Patroană, Soră, Preacurată Fecioară, să accepte cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă purificată, și să se dedice slujirii zeloase a celorlalți."[2]


Mesajul Sfintei Fecioare din 25 martie 2003

Primiți, copii ai lui Dumnezeu, binecuvântarea Mea specială asupra fiecăruia dintre voi și asupra familiilor voastre.
Vă spun din nou, copiii Mei, că atât de multe suflete au pornit-o pe căile pierzării, fără ca măcar s-o știe.
Atât de multe suflete sunt în pericolul de a cădea în infern și refuză să-și părăsească păcatele. Lumea în care trăiți se îndepărtează cu pași mari de Voința Divină, de Poruncile Sale, de Sfânta Sa Biserică.

Câte flageluri amenință această omenire care vrea să se desprindă de Sursa Sa, de Creatorul Său. Fiecare minut care trece are consecințe dramatice pentru sufletele care nu se așează sub ocrotirea lui Dumnezeu prin mijlocirea Mea.

Iată de ce, dragi copii, vă amintesc necesitatea de a recurge la binecuvântări, la medalii, la Scapular.
Cel care se așează din proprie voință sub ocrotirea Mea maternă prin Sfântul Scapular evită multe pericole, atât trupești cât și spirituale.
În fața lui se deschide atunci drumul Vieții Veșnice. Este deja da-ul vostru lui Dumnezeu prin Maria, angajamentul vostru solemn de a Mă urma.

Vă cer, dragi copii, să recurgeți la Mine, să primiți cât mai repede Sfântul Scapular, să vă așezați copiii și întreaga familie sub mantia Mea ocrotitoare.
Aceasta va fi, fără îndoială, una dintre cele mai înțelepte hotărâri din viața voastră. Promisiunile Mele cu privire la purtarea Scapularului rămân neschimbate, dar binecuvântările Mele se vor înmulți potrivit încrederii pe care Mi-o veți acorda.

Copiii Mei, petreceți-vă timpul în rugăciune și în acte de mulțumire. Primiți din mâna Mea blândă și maternă acest cadou al Cerului, pe care vi-1 dau Eu însămi: Scapularul. împărtășiți această comoară cu toți aceia și cu toate acelea pe care le veți întâlni. Vă vreau pe toți sub mantia Mea.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă copleșească cu toate harurile Sale. Mama voastră din Cer, Regina Preasfântului Rozariu, Sfânta Fecioară a Buneivestiri și a Muntelui Carmel. [3]

[1] http://www.profamilia.ro/maria.asp?aparitii=7
[2] http://www.virginfatima.org/SaveMe/scapular.html
[3] Scapularul Sf. Fecioare Maria de pe Muntele Carmel, edit. Serafica 2007
[4] http://cadeaux.laporterie.com/bijoux/32-le-scapulaire-et-la-medaille-du-scapulaire.htm

Inapoi la pagina principala