CULTUL PREASFINTEI INIMI A LUI ISUS*

Icoana Preasfintei Inimi a lui Isus

      Sărbătoarea Inimii Preasfinte a lui Isus, devoțiunea primei Vineri din lună, așezarea la loc de cinste a icoanei cu Inima Mântuitorului, sunt practici îndrăgite de mulți credincioși și confirmate de autoritatea supremă a Bisericii; ele își au originea în viziunile unei călugărițe din congregația vizitandinelor, congregație întemeiată de Sfântul Francisc de Sales și pusă sub semnul Vizitei Maicii Domnului la verișoara sa Elisabeta.
      Această călugăriță se numea Margareta Maria Alacoque (1647-1690). Pe când se ruga înaintea Preasfântului Sacrament, într-o zi din luna iunie a anului 1675, Mântuitorul Isus i-a apărut cu inima ieșită afară din piept, arzând ca un cuptor încins de flăcări, și i-a spus: Privește la această inimă care a iubit atât de mult pe oameni încât nu a cruțat nimic și s-a jertfit cu totul spre a le dovedi dragostea ce le-o port. Drept recunoștință, din partea celor mai mulți oameni nu primesc decât nerecunoștința, prin lipsa lor de respect și prin sacrilegiile ce le săvârșesc, prin răceala și disprețul față de prezența mea în taina sfântă a Euharistiei... Pentru aceasta îți cer ca prima vineri după a opta zi de la sărbătoarea Trupului și Sângelui meu (Joia Verde) să fie dedicată cinstirii Inimii mele, prin primirea Sfintei Împărtășanii și îndeplinirea unui act de reparare a ofenselor aduse onoarei mele, adeseori rănită de purtarea nedemnă față de Preasfântul Sacrament al altarului. Îți promit că Inima mea va revărsa din belșug darurile iubirii sale divine asupra tuturor acelora care îmi vor aduce această cinstire, și vor căuta ca și alții să facă acest lucru. În timpul altor extaze și viziuni, Mântuitorul Isus i-a arătat Margaretei Maria că va acorda haruri mari și celor care vor face actul de reparație și vor primi Sfânta Împărtășanie în prima vineri din fiecare lună, precum și tuturor celor care în diferite feluri vor aduce o cinstire deosebită Inimii Sale Preasfinte.

      Verset: Isuse cu Inima blândă și smerită,
      Răspuns: Fă inima noastră asemenea cu Inima ta.

      Atotputernice, veșnice Dumnezeule, privește spre Inima Preaiubitului tău Fiu și spre laudele și îndestulările pe care ți le aduce în numele păcătoșilor; și împăcat fiind prin ele, iartă-i pe cei care-ți cer milostivirea în numele aceluiași Fiu al tău, Isus Cristos, care împreună cu tine viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin.


Promisiunile lui Isus către credincioșii care cinstesc Inima Sa Preasfântă

 1. Le voi dărui toate harurile necesare stării lor de viață;
 2. Voi dărui pace în familiile lor;
 3. Îi voi mângâia în suferință;
 4. Voi fi scutul lor sigur în viață și mai ales în ceasul morții;
 5. Voi binecuvânta cu îndestulare toate planurile lor;
 6. Cei păcătoși vor afla în Inima Mea un ocean nemărginit de îndurări;
 7. Sufletele care zac în lâncezeală vor deveni pline de zel;
 8. Sufletele pioase vor ajunge la o mare desăvârșire;
 9. Voi binecuvânta casele unde se afla și se cinstește icoana Inimii mele;
 10. Preoților le voi da daruri care să miște inimile cele mai împietrite;
 11. Numele celor care răspândesc această devoțiune vor fi scrise în Inima mea și nimic nu le va șterge de acolo.
 12. Tuturor celor care se vor împărtăși nouă luni de-a rândul, în fiecare primă vinere a lunii, le promit harul statorniciei în bine până la sfârșit. Ei nu vor muri lipsiți de harul meu, nici fără a primi sfintele sacramente. În ceasul din urmă, Inima mea le va fi scăpare sigură.
  (Această făgăduință trebuie înțeleasă în sensul că cine s-a împărtășit nouă luni [consecutiv] în fiecare primă vineri dobândește harul statorniciei până la sfârșit, colaborând și răspunzând cu fidelitate la chemările harului lui Dumnezeu.)

CONSFINȚIRE CĂTRE INIMA DUMNEZEIASCĂ A LUI ISUS

      Preabunule Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi, care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi și ca să fim mai strâns uniți cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfințește de bunăvoie Inimii tale Preasfinte.
      Mulți nu te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile tale și s-au lepădat de tine. Fie-ți milă și de unii și de alții și atrage-i pe toți la Inima ta Preasfântă.
      Doamne, fii regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci și al fiilor rătăciți, care te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă și de foame.
      Fii regele acelora pe care i-au înșelat părerile greșite și al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului și al unirii în credință, ca în curând să nu fie decât o singură turmă și un singur păstor.
      Dă Doamne, Bisericii tale, libertate sigură și fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniștea bunei orânduiri și fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas: Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea! Ei să-i aducem slavă și cinste în toți vecii vecilor. Amin.


LITANIA ÎN CINSTEA INIMII PREASFINTE A LUI ISUS

Doamne, miluiește-ne,
Cristoase, miluiește-ne,
Doamne, miluiește-ne.
Cristoase, auzi-ne,
Cristoase, ascultă-ne,
Tată din cer, Dumnezeule,
miluiește-ne pe noi, (*)
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, *
Duhule Sfânt, Dumnezeule *
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, *
Inima lui Isus, Fiul Tatălui cel veșnic, *
Inima lui Isus, plăsmuită de Sfântul Duh în sânul Mamei, pururea Fecioare,*
Inima lui Isus, unită întru ființă cu Cuvântul lui Dumnezeu,*
Inima lui Isus, nemărginită întru maiestate, *
Inima lui Isus, locuință sfântă a lui Dumnezeu, *
Inima lui Isus, chivotul celui preaînalt, *
Inima lui Isus, casa lui Dumnezeu și poarta cerului,*
Inima lui Isus, focar arzător al dragostei,*
Inima lui Isus, sălașul dreptății și al iubirii, *
Inima lui Isus, plină de bunătate și de dragoste,*
Inima lui Isus, noianul tuturor virtuților*
Inima lui Isus, preavrednică de toată lauda, *
Inima lui Isus, regele și centrul tuturor inimilor,*
  Inima lui Isus, în care sunt toate comorile înțelepciunii și ale științei, *
Inima lui Isus, în care locuiește toată plinătatea dumnezeirii,*
Inima lui Isus, în care Tatăl a binevoit, *
Inima lui Isus, dorul munților veșnici, *
Inima lui Isus, răbdătoare și de mare milă, *
Inima lui Isus, darnică față de toți cei care te cheamă, *
Inima lui Isus, izvorul vieții și al sfințeniei, *
Inima lui Isus, împăcare pentru păcatele noastre,*
Inima lui Isus, copleșită de ocări, *
Inima lui Isus, zdrobită pentru fărădelegile noastre,*
Inima lui Isus, ascultătoare până la moarte, *
Inima lui Isus, străpunsă de suliță,*
Inima lui Isus, izvorul a toată mângâierea,*
Inima lui Isus, viața și învierea noastră *
Inima lui Isus, pacea și împăcarea noastră, *
Inima lui Isus, jertfa păcătoșilor, *
Inima lui Isus, mântuirea celor ce nădăjduiesc în tine, *
Inima lui Isus, fericirea tuturor sfinților*
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi.

* Imagine si text preluate dintr-un pliant distribuit in anul 2008 in Catedrala Sf. Iosif din Bucuresti, cu o completare din Carte de rugaciuni Sfanta Liturghie, Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti, 2006