MESAJUL DIVINEI MILOSTIVIRI

Icoana Divinei Milostiviri

    Domnul nostru Isus Cristos i s-a arătat Fericitei Maria Faustina Kowalska, călugăriță din Congregația Surorilor Carității Maicii Domnului (Magdalenele), între 1931-1938, în Plock (Polonia), și i-a poruncit: "Pictează o icoană potrivit imaginii pe care-o vezi, cu inscripția:

ISUSE, MĂ ÎNCRED ÎN TINE!... "*

      "Aceste două raze indică sângele și apa - raza pală semnifică apa, care îndreptățește sufletele; raza roșie semnifică sângele, care este viața sufletelor... Aceste raze au țâșnit din adâncul milostivirii Mele, atunci când inima Mea, agonizând pe cruce, a fost deschisă de lance. Aceste raze ocrotesc sufletele de mânia Tatălui Meu. Fericit cel care trăiește în umbra lor, căci mâna justițiară lui Dumnezeu nu-l va atinge". Sunt cuvintele Domnului nostru către sora Maria Faustina.

     "Promit că sufletul care va cinsti această icoană nu se va pierde. Îi promit, de asemenea, victoria asupra dușmanilor săi încă de aici, de pe pământ, și mai ales în ceasul morții. Îl voi apăra eu Însumi ca pe propria Mea slavă... Eu dau oamenilor un vas cu care să vină să scoată har de la izvorul mântuirii. Acest vas este această icoană, cu inscripția: ISUSE, MĂ ÎNCRED ÎN TINE!"

     "Pe sufletele care răspândesc cinstirea milostivirii Mele, Eu ocrotesc toată viața lor, ca o mamă duioasă pe pruncul său, iar în ceasul morții, nu voi fi pentru ele un Judecător, ci Mântuitorul milostiv. În acest ceas de pe urmă, sufletul nu mai are nimic în apărarea sa, în afara milostivirii Mele; fericit sufletul care, în timpul vieții sale, s-a cufundat în izvorul milostivirii, căci justiția nu-l va atinge."

     "Eu doresc să existe o sărbătoare a Milostivirii. Vreau ca această icoană (...) să fie binecuvântată solemn în prima duminică de după Paști, iar aceasta trebuie să fie sărbătoarea Milostivirii. (...) În această zi adâncurile milostivirii Mele sunt deschise, Eu revărs un întreg ocean de haruri asupra sufletelor care se apropie de izvorul milostivirii Mele; orice suflet care se va spovedi și se va împărtăși va primi iertarea totală a greșelilor sale și reducerea pedepsei pentru ele; (...)Doresc să acord o indulgență plenară sufletelor care se vor duce să se spovedească și se vor împărtăși în această sărbătoare a Milostivirii Mele. (...) Neamul omenesc nu va afla pacea atâta timp cât nu se va întoarce spre izvorul milostivirii Mele."

     Despre Coronița Îndurării Divine: "Invită sufletele să recite această coroniță și le voi dărui tot ceea ce vor cere. Dacă o vor spune păcătoșii, le voi umple sufletul de pacea iertării și voi face ca la moartea lor să fie fericiți" "


"În această novenă voi darui sufletelor orice fel de har" i-a spus Mantuitorul Cristos Sfintei Faustina cu privire la Novena Îndurării Divine.
Iată această novenă ce contine și Coronița Îndurării Divine: Novena Îndurării Divine

* Citatele (între ghilimele) sunt preluate din "Mic jurnal: Milostivirea lui Dumnezeu în sufletul meu / Sf. Faustina Kowalska", Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București 2008, și din: "Isuse, mă încred în Tine", editura Serafica 2003. Ambele având înalta aprobare a Bisericii romano-catolice.

Mai multe detalii pe: link